Kontakt

Nasz adres e-mail: wystawa@moimzdaniem.info

Kontakt w sprawach merytorycznych i programowych: Marek Nowaczyk

Kontakt w sprawie strony internetowej, wysyłki prac, publikacji itp.: Mariusz Pajączkowski

Kontakt w sprawie zdjęć, reklamy w katalogu i na stronie internetowej: Andrzej Sadowski

Kontakt w sprawie wysyłki prac: Galeria Otwarta, +48 15 832 78 28, zaprasza@galeriaotwarta.pl