O WYSTAWIE

Biżuteria od pradziejów niesie wiele znaczeń. Jest ozdobą ciała i stroju, lokatą, wyrazem emocji – od pięknych do agresywnie destrukcyjnych, przedmiotem badanym przez archeologa i psychologa, informacją dla widza i historyka, obiektem tworzonym przez mistrza i ignoranta, rekwizytem artysty i kabalisty, symbolem władzy i żałoby, manifestem politycznym i religijnym, rzeczą piękną lub kiczem. Towarzyszy ludziom od zawsze.

Pojęcie biżuterii dziś jest szczególnie często definiowane. Biżuteria jest określana mnóstwem przymiotników. Jest artystyczna, konceptualna, seryjna, historyczna, szlachetna, minimalistyczna, pradziejowa, recyklingowa, wirtualna, post-coś-tam, trendy i passé, klasyczna i nowoczesna, autorska i komercyjna…

Jaka zatem jest dzisiaj, tu i teraz? Jaka jest w Polsce? Jaka w Europie? Wszelaka. Ale coraz rzadziej niesie ze sobą coś, co należałoby określić jako narrację, rozumianą poprzez czytelny komentarz, protest, negację, aplauz lub pytanie. Dziś biżuteria dużo częściej „wygląda”, jest „designerska” lub „markowa”, przestała dawać znaki (no może poza dewocjonaliami). Wtapia się w sylwetkę właściciela i jego sztafaż, jest mało ważna.

www.moimzdaniem.info/RegulaminWystawy.pdf

www.moimzdaniem.info/FormularzZgloszeniowy.pdf

www.moimzdaniem.info/OpisZgloszonejPracy.pdf

ZAPROSZENIE

I dlatego chcemy zaprosić Was, artystów złotników, projektantów oraz rzemieślników, (wszystkich, którzy tak wiele macie do powiedzenia w przestrzeniach wirtualnych), żebyście spróbowali swoje zdanie przekazać znakiem złotniczym. Potrafimy to zrobić? Zmierzymy się z takim zadaniem? Jak zbudujemy komunikat, aby codzienna dynamiczna elokwencja (wyrażana w rozmowach publicznych, prywatnych lub za pośrednictwem komunikatorów wirtualnych) stała się stabilnie trójwymiarowa? Trwała, nie przelotna. Niepodlegająca reinterpretacji w zależności od okoliczności. Zdanie zapisane technikami złotniczymi, czytelne, subiektywne i jakże prywatne. Ale – dające możliwość riposty.

Przyzwyczailiśmy się do faktu, że poprzez pracę złotniczą odpowiadamy na zadany temat. Jednak w każdym z nas tkwi nuta (lub etiuda) przekory. Tym razem nie ktoś, tylko my sami chcemy otworzyć tematy i niech zostaną one poddane komentarzom. Nie odpowiadamy na narzucony temat, ale przedstawiamy swój punkt widzenia, swoje osądy i interpretacje. Pytamy i ogłaszamy. I liczymy na nawiązanie dyskusji. Werbalnej, tekstowej i – najcenniejszej – poprzez złotniczą replikę.

www.moimzdaniem.info/RegulaminWystawy.pdf

www.moimzdaniem.info/FormularzZgloszeniowy.pdf

www.moimzdaniem.info/OpisZgloszonejPracy.pdf

 

ORGANIZATORZY

Pomysł przygotowania takiej wystawy narodził się podczas wielu rozmów przy okazji spotkań w sandomierskiej Galerii Otwartej, prowadzonej przez Mariusza Pajączkowskiego. Nie jest nowy, opiniował go i wspierał sam Michał Gradowski, który już w 2013 roku wniósł wiele cennych uwag. Idea ewoluowała dosyć długo, zaś impulsem do opracowania tego scenariusza było zaproszenie przez Andrzeja Sadowskiego, organizatora targów Jubinale, do zorganizowania wystawy podczas czerwcowego spotkania branży złotniczej w Krakowie. Swoje wsparcie oraz przestrzeń wystawienniczą w londyńskiej Magan Gallery zaofiarował Andrzej Pacak, zaś Marek Nowaczyk, „biologiczny” ojciec legnickich konfrontacji, zgodził się służyć doświadczeniem, wiedzą i pomocą. Oto, zatem przedstawiamy propozycję, będącą jednocześnie zaproszeniem do wspólnego Hyde Parku. Te cztery osoby samowolnie obwołały się organizatorami wystawy. I podzieliły rolami następująco:

  • Andrzej Sadowski – „patron klubu dyskutantów”
  • Marek Nowaczyk – „merytoryczny moderator dyskusji”
  • Mariusz Pajączkowski – „techniczny moderator dyskusji”
  • Andrzej Pacak – „wszechstronny moderator dyskusji”

www.moimzdaniem.info/RegulaminWystawy.pdf

www.moimzdaniem.info/FormularzZgloszeniowy.pdf

www.moimzdaniem.info/OpisZgloszonejPracy.pdf

Kontakt

Nasz adres e-mail: wystawa@moimzdaniem.info

Kontakt w sprawach merytorycznych i programowych: Marek Nowaczyk

Kontakt w sprawie strony internetowej, wysyłki prac, publikacji itp.: Mariusz Pajączkowski

Kontakt w sprawie zdjęć, reklamy w katalogu i na stronie internetowej: Andrzej Sadowski

Kontakt w sprawie wysyłki prac: Galeria Otwarta, +48 15 832 78 28, zaprasza@galeriaotwarta.pl